Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 17/9/2020
Lượt đọc: 149

Thông tin công khai

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 1/6/2021
Ngày có hiệu lực: 15/9/2020
Người ký: Hiệu trưởng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường Năm học 2020 - 2021, Thông tin cam kết chất lượng giáo dục của trường và Quyết định về việc công khai cam kết chất lượng giáo dục
File đính kèm:
File thứ 1: bao_cao_cong_khai_cl_gd_20192020_179202011.xls
File thứ 2: bieu_mau_09_bao_cao_cam_ket_cl_gd_179202011.doc
File thứ 3: quyet_dinh_cong_khai_cam_ket_chat_luong_179202011.doc
Nội dung:
 Tại đây

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88