Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Thứ tư, 21/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 1552

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017-2018 (NGÀY 07/03/2018)

Trường THPT Nguyễn Khuyến đạt 16 giải trong kỳ thi Học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố, trong đó: 1 nhất, 7 nhì, 8 ba.

TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CUỘC THI HSG THÀNH PHỐ KHỐI 12
NĂM HỌC 2017-2018( NGÀY 07/03/2018)
STT Môn Lớp Họ lót Tên GV hướng dẫn Giải Ghi chú
1 Văn 12Đ2 Nguyễn Thị Phương Diễm Nguyễn Thị Giang Ba
2 Văn 12B3 Phạm Nguyễn Thảo Vy Ba
3 Sử 12Đ2 Nguyễn Phúc Nhật Minh Ngô Thị Hạnh
Nguyễn Vĩnh Thành
Nhất
4 Sử 12Đ2 Nguyễn Kim Lợi Ba
5 Địa 12Đ1 Lê Nguyễn Tú Nhi Lưu Thị Ánh
Nguyễn Đức Minh
Nhì
6 Sinh 12B1 Phạm Đắc Quốc Phương Trần Mỹ Liêm
Trần Thị Ngọc Cúc
Nhì
7 Sinh 12B2 Hồ Hải Long Nhì
8 Sinh 12B2 Bùi Bảo Trâm Nhì
9 Sinh 12B2 Lê Đăng Khoa Nhì
10 Sinh 12B2 Tống Hoàng Long Nhì
11 Anh 12L1 Trịnh Vĩnh Ninh Tống Thị Kim Liên Nhì
12 Anh 12B3 Lê Duy Bách Ba
13 Toán 12A7 Huỳnh Tuấn Thành Trương Thái Lâm Ba
14 Hóa 12A3 Lâm Thiết Cảnh Lê Thái Toàn Ba
15 12A8 Nguyễn Trần Nhựt Hưng Võ Thị Hồng
Võ Thị Thanh Lan
Ba
16 12L2 Nguyễn Đăng Khoa Ba

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88