Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Thứ hai, 9/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 327

Báo cáo công việc đã thực hiện từ 02/3/2020 đến 14/3/2020

Nhằm chuẩn bị cho công tác Đánh giá phân loại viên chức hằng quý theo hiệu quả công việc, quý Thầy/ Cô vui lòng chọn vào đường link dưới đây để báo cáo công việc đã thực hiện từ ngày 02/3/2020 đến ngày 14/3/2020

 

http://bit.ly/BC_CongViecTu_2-3Den14-3 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164