Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Thứ tư, 15/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 362

Báo cáo công việc đã thực hiện từ 30/3/2020 đến 25/4/2020

Nhằm chuẩn bị cho công tác Đánh giá phân loại viên chức hằng quý theo hiệu quả công việc, quý Thầy/ Cô vui lòng chọn vào đường link dưới đây để báo cáo công việc đã thực hiện từ ngày 30/3/2020 đến 25/4/2020

 

https://bit.ly/BC_CongViecTu_30-3Den25-4

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164