Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Thứ tư, 17/2/2021, 7:50
Lượt đọc: 890

THỜI KHOÁ BIỂU GIẢNG DẠY ONLINE CỦA GIÁO VIÊN ÁP DỤNG TỪ 19/02/2021

BẢNG PHÂN PHỐI TIẾT GIẢNG DẠY

BUỔI

TIẾT

THỜI GIAN

SÁNG

Tiết 1

Từ 7g00 đến 7g45

Tiết 2

Từ 7g45 đến 8g30

Nghỉ giải lao 30 phút

Tiết 3

Từ 9g00 đến 9g45

Tiết 4

Từ 9g45 đến 10g30

 

 

 

CHIỀU

Tiết 1

Từ 13g00 đến 13g45

Tiết 2

Từ 13g45 đến 14g30

Nghỉ giải lao 30 phút

Tiết 3

Từ 15g00 đến 15g45

Tiết 4

Từ 15g45 đến 16g30


Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164