Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Thứ sáu, 29/10/2021, 21:0
Lượt đọc: 54

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH TIÊM CHỦNG THỨ BẢY, NGÀY 30/10/2021

Buổi sáng
- Từ 07h30 – 9h00 (Thứ 7 )
11B1, 11B2, 11B3, 11H1, 11H2, 11L1, 11L2, 11L3, 11L4, 11L5

- Từ 9h00 – 10h00 (Thứ 7 )

  11Đ1, 11Đ2, 10A1, 10A2, 10A3, 10A4

Buổi chiều:

Từ 13h00 – 15h30 (Thứ 7)
10A5, 10B1, 10B2, 10B3, 10Đ1

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164