Chào mừng bạn đến với website THPT Nguyễn Khuyến

Có 30 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-thi-dua-khen-thuong_29920219213.pdf
Số: 39/2013/QH13Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
2 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong_299202191746.pdf
Số: 15/2017/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
3 Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-giao-thong-duong-bo_299202191113.doc
Số: 23/2008/QH12Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-kiem-toan-nha-nuoc_29920219833.pdf
Số: 55/2019/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
5 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-su-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-can-bo-cong-chuc-vien-chuc_118202115353.pdf
Số 52/2019/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh11-08-2021
6 Tiêu đề: Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi-thi-1737-ct-bgd-dt_1182021153150.pdf
1737/CT_BGDĐT Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh11-08-2021
7 Luật trẻ em 20216
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luattreem_262021102946.pdf
 Thông tin pháp luậtQuản trị viên02-06-2021
8 Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em  Thông tin pháp luậtQuản trị viên02-06-2021
9 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 115signed_1822021193532.pdf
115/2020/NĐ-CPThông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh18-02-2021
10 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_dinh_93_ngay_1882020_1710202020.pdf
Số 93/2020/NĐ-CPThông tin pháp luật 17-10-2020
11 CHỈ THỊ Về nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi_thi_so_10_nhiem_vu_nh_2020_-_2021_1710202019.pdf
Số 10/CT-UBNDThông tin pháp luật 17-10-2020
12 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_2846_an_toan_thuc_pham_1610202015.pdf
Số 2846/QĐ-UBNDThông tin pháp luật 16-10-2020
13 CHỈ THỊ Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chi_thi_33-ttcp_ve_giam_thieu_chat_thai_nhua_1610202014.pdf
Số 33/CT-TTgThông tin pháp luật 16-10-2020
14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1tt26-2020_109202014.doc
26/2020/TT-BGDĐTThông tin pháp luật 10-09-2020
15 Công Ước của Liên Hợp Quốc về phòng, chống tham nhũng.  Thông tin pháp luật 29-03-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích