Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Có 31 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

(Tải File đính kèm)

Số kí hiệu: 121/2020/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh11-06-2022
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

(Tải File đính kèm)

Số: 39/2013/QH13Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

(Tải File đính kèm)

Số: 15/2017/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
4 Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Tải File đính kèm)

Số: 23/2008/QH12Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước

(Tải File đính kèm)

Số: 55/2019/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức

(Tải File đính kèm)

Số 52/2019/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh11-08-2021
7 Tiêu đề: Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo.

(Tải File đính kèm)

1737/CT_BGDĐT Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh11-08-2021
8 Luật trẻ em 20216

(Tải File đính kèm)

 Thông tin pháp luậtQuản trị viên02-06-2021
9 Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em  Thông tin pháp luậtQuản trị viên02-06-2021
10 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

(Tải File đính kèm)

115/2020/NĐ-CPThông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh18-02-2021
11 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

(Tải File đính kèm)

Số 93/2020/NĐ-CPThông tin pháp luật 17-10-2020
12 CHỈ THỊ Về nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

Số 10/CT-UBNDThông tin pháp luật 17-10-2020
13 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

(Tải File đính kèm)

Số 2846/QĐ-UBNDThông tin pháp luật 16-10-2020
14 CHỈ THỊ Về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

(Tải File đính kèm)

Số 33/CT-TTgThông tin pháp luật 16-10-2020
15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

26/2020/TT-BGDĐTThông tin pháp luật 10-09-2020
123