Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
Thứ hai, 25/4/2022, 18:10
Lượt đọc: 134

LỄ TUYÊN DƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC KỲ THI CẤP THÀNH PHỐ

Thứ 2 ngày 25/4/2022 Trường THPT Nguyễn Khuyến tổ chức Lễ Tuyên dương và khen thưởng Giáo viên và Học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi Học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay - Học sinh giỏi cấp Thành phố.
Xin cám ơn và chúc mừng Các Thầy Cô cùng các em học sinh đã đạt thành tích cao, mang vinh dự về cho trường.

 

Có thể là hình ảnh về 15 người, mọi người đang đứng, cây và văn bản cho biết 'ĐÀO TẠOT HỒ CHÍ TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN LỄ TUYÊN DƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH -HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH TAY ន្លួញ N WEIA'

 

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'አንS SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ’ CHÍ TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYỂN LỄ TUYÊN DƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CÂM TAY HỌC SINH GỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 02 202 nặr N N 'S MEIA'

 

Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'T M TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN LỄ TUYÊN DƯƠNG VÀ KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CÂM TAY -HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ ន N MEDIA'

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và cây

Tác giả: Quản trị viên

163