Chào mừng bạn đến với website TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN

Có 70 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

(Tải File đính kèm)

Số kí hiệu: 121/2020/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh11-06-2022
2 Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

(Tải File đính kèm)

1746/QĐ-TTgVăn bản cấp trênNguyễn Thị Thu Hạnh01-06-2022
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

(Tải File đính kèm)

Số: 39/2013/QH13Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
4 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

(Tải File đính kèm)

Số: 15/2017/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
5 Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Tải File đính kèm)

Số: 23/2008/QH12Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước

(Tải File đính kèm)

Số: 55/2019/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh29-09-2021
7 Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Tải File đính kèm)

Thông tư Số: 32/2020/TT-BGDĐTVăn bản cấp trênNguyễn Thị Thu Hạnh16-08-2021
8 Quyết định về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của thông tư số 17/2012/tt-bgdđt ngày 16 tháng 5 năm 2012 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

(Tải File đính kèm)

Quyết định Số: 2499/QĐ-BGDĐTVăn bản cấp trênNguyễn Thị Thu Hạnh16-08-2021
9 Thông tư Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

(Tải File đính kèm)

Thông tư Số: 17/2012/TT-BGDĐTVăn bản cấp trênNguyễn Thị Thu Hạnh16-08-2021
10 Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

Số 06/2019/TT-BGDĐTVăn bản cấp trênNguyễn Thị Thu Hạnh12-08-2021
11 Thông tư Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

(Tải File đính kèm)

55/2011/TT-BGDĐTVăn bản cấp trênNguyễn Thị Thu Hạnh12-08-2021
12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức

(Tải File đính kèm)

Số 52/2019/QH14Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh11-08-2021
13 Tiêu đề: Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo.

(Tải File đính kèm)

1737/CT_BGDĐT Thông tin pháp luậtNguyễn Thị Thu Hạnh11-08-2021
14 Kế hoạch số 57-KH/QU ngày 24/07/2021 của Ban Thường vụ Quận uỷ Quận 10

(Tải File đính kèm)

số 57-KH/QVăn bản cấp trênNguyễn Thị Thu Hạnh25-07-2021
15 Chỉ thị số 12-CT/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

Chỉ thị số 12-CT/TU Văn bản cấp trênNguyễn Thị Thu Hạnh25-07-2021
12345